Who is Frederik Cornelius

English Bio

As a multi-talented musician, Frederik Cornelius has taken the music industry by storm. Hailing from Denmark, this 22-year-old independent artist is known for his warm and honest sound that captivates his audience. Frederik’s music has been praised for its authenticity and rawness, setting him apart from other artists in the soft rock genre. His work has been featured in various blogs, highlighting his natural talent and unprocessed sound. In January 2020, Frederik received a major break with his own television show on national television. Unfortunately, his momentum was slowed down by the pandemic, but that did not stop him from pursuing his passion for music. In March 2021, Frederik released his second studio album, “In Motion,” featuring 11 new songs that are fully orchestrated. The album showcases collaborations with talented artists from all over the world, including Iranian guitarist Saman Saybani. Despite the pandemic, Frederik remains determined to pursue his music career. He has even announced the release of his upcoming solo album this fall, showcasing his versatility as a musician. Frederik has warmed up for some of Denmark’s biggest acts, including The Minds Of 99, Suspekt, and Hjalmer, with his performances garnering critical acclaim. With his unwavering passion for music and his unique sound, Frederik Cornelius is undoubtedly one to watch out for in the coming years.

Danish Bio

Den multitalentfulde musiker Frederik Cornelius har taget musikindustrien med storm. Den 22-årige uafhængige artist fra Danmark er kendt for sin varme og ærlige lyd, der fanger sit publikum.

Frederiks musik er blevet rost for dens autenticitet og råhed, som adskiller ham fra andre kunstnere inden for soft rock-genren. Hans arbejde er blevet fremhævet i forskellige blogs, der fremhæver hans naturlige talent og uforarbejdede lyd.

I januar 2020 fik Frederik sit store gennembrud med sit eget tv-show på nationalt tv. Desværre blev hans momentum bremset af pandemien, men det stoppede ham ikke fra at forfølge sin passion for musik. I marts 2021 udgav Frederik sit andet studiealbum, “In Motion”, der indeholder 11 nye sange, der er fuldt orkestrerede. Albummet viser samarbejder med talentfulde kunstnere fra hele verden, herunder den iranske guitarist Saman Saybani.

Trods pandemien er Frederik fortsat fast besluttet på at forfølge sin musikkarriere. Han har endda annonceret udgivelsen af sit kommende soloalbum til efteråret, der viser hans alsidighed som musiker.

Frederik har varmet op for nogle af Danmarks største navne, herunder The Minds Of 99, Suspekt og Hjalmer, og hans optrædener har fået kritisk anerkendelse.

Med sin ubøjelige passion for musik og sin unikke lyd er Frederik Cornelius utvivlsomt en kunstner, man skal holde øje med i de kommende år.

Scroll Up

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.